Α+
Α
Β+
Β
Γ
Δ

Συχνές ερωτήσεις & Νομοθεσία

Συχνές ερωτήσεις

Ποιες εργασίες επιτρέπονται χωρίς καμία έγκριση από την Πολεοδομία;

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων που δεχθήκαμε σχετικά με τις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται "Άδεια μικρής κλίμακας", σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με το άρθρο 30 του N.4495 και με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του, ορίζεται ένα πλήθος εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια δόμησης και Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας. Οι εργασίες αυτές μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μπορείτε να τις βρείτε αναλυτικά εδώ.

Ποιες εργασίες επιτρέπονται με έγκριση εργασιών Μικρής κλίμακας;

Σχετικά με τις εργασίες για τις οποίες απαιτείται "Άδεια μικρής κλίμακας", σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του N.4495 και με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του, ορίζεται το πλήθος εργασιών για τις οποίες απαιτείται Άδεια δόμησης και Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας. Οι εργασίες αυτές μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μπορείτε να τις βρείτε αναλυτικά εδώ.

Τι είναι το Ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ) και πότε απαιτείται

Το ΠΕΑ είναι αποτέλεσμα της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου που εκπονείται από τους Μηχανικούς και εκδίδεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ. Αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου και κατατάσσεται σε μία κλίμακα ενεργειακής κατανάλωσης από το Α+ έως το Η.
 

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

o   για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) ανεξαρτήτου εμβαδού

o για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) ανεξαρτήτου εμβαδού

o    με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου

o    για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον

Σημείωση: Η εξαίρεση για ακίνητα κάτω των 50 τ.μ. έπαψε να ισχύει από 1/1/2016.
Oι παραθεριστικές κατοικίες δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ.


Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για κτίρια με χρήσεις:

o    βιομηχανίας

o    βιοτεχνίας

o    αγροτικής χρήσης (πλην κατοικιών)

o    εργαστηρίου

o    αποθήκης

o    στάθμευσης αυτοκινήτων

o    πρατήρια υγρών καυσίμων

 

Μάθετε περισσότερα εδώ

Τι είναι Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) και πότε απαιτείται;

Η Η.Τ.Κ. είναι ο πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος ενός κτιρίου/μιας αυτοτελούς διαιρεμένης ιδιοκτησίας ή ακόμη και ενός αδόμητου οικοπέδου/χωραφιού που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες όπως : 

  • η οικοδομική του άδεια, τα σχέδια κατόψεων,
  • ο πίνακας χιλιοστών,
  • το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής,
  • το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης,
  • δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αυθαιρέτων κ.λπ.


Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι υποχρεωτική για :

1) Όλα τα νέα κτίρια και διαιρεμένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται οικοδομικές άδειες.

2) Τα παλαιότερα κτίρια κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους.

3) Τα αυθαίρετα για την περαίωση των δηλώσεών τους.

 

Η υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου χωρίζεται σε δύο κατηγορίες :

Α. Κατηγορία 1η με περιθώριο 5 ετών για την καταχώριση της Η.Τ.Κ.

– Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ και κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών.

– Κτίρια συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες εκδηλώσεων, συνεδριακά κέντρα, κτίρια εκθέσεων), συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών, μουσείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σταθμών μετεπιβίβασης ΜΜΜ.

– Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία ή πλυντήρια αυτοκινήτων.

– Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.

– Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

– Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία.

– Καταστήματα κράτησης και ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.

Β. Κατηγορία 2η χωρίς συγκεκριμένο περιθώριο για την καταχώριση της Η.Τ.Κ.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης.

Για αυτά τα κτίρια η υποβολή γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και η σχετική βεβαίωση προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο.

Σε κάθε περίπτωση ο νόμος ορίζει ρητή υποχρέωση ενημέρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο / οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή. Αυτό προβλέπεται για να διασφαλίζεται η συνεχής, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Μάθετε περισσότερα εδώ

Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών

Με βάση την πρόσφατη νομοθεσία, δεν εμπίπτουν όλες οι οικοδομικές άδειες ή οι άδειες δόμησης στις νέες διατάξεις  που ανανεώνουν τον χρόνο ισχύος μιας οικοδομικής άδειας. Για το λόγο αυτό πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά ο χρόνος λήξης της άδειας και κυρίως αν έχει γίνει αναθεώρηση αυτής.

Μάθετε περισσότερα εδώ

Τι είναι το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και ποιοι είναι έχουν υποχρέωση να κάνουν δηλώσεις;

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου) που παρέχεται από το Υπουργείο και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν. Καλύπτει επίσης την υποχρέωση για υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων σύμφωνα με τους νέους πίνακες που έχει καταρτίσει ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ, να παράγουν αναφορές με επεξεργασία των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τους υπόχρεους χρήστες.

Υποχρέωση εγγραφής στο ΗΜΑ έχουν

  • όλες οι επιχειρήσεις, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α' 209).
  • όλες οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ, που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα και έχουν την υποχρέωση να διαθέτου, προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν. 4042/2012 (Α' 24).
  • όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγουν και διαχειρίζονται.

Μάθετε περισσότερα εδώ

Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές;

Το τελευταίο διάστημα δεχθήκαμε πολλά ερωτήματα σχετικά με το τι πρέπει να κάνει κάποιος αν κληρονομήσει ακίνητο με αυθαίρετες κατασκευές. 

Μάθετε περισσότερα εδώ

Νομοθεσία

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Ν 4787/2021_αρθ 17, 18
(26/03/2021) Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις.

Υ.Α. 7577/105
(29/01/2021) Διαδικασία συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου και Ελέγχου Κατασκευής και σχετικά έντυπα.

Υ.Α. 7547/104
(27/01/2021) Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017.

Ν 4759/2020_αρθ 63-67 & 121
(09/12/2020) Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδο-μικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Υ.Α. 117828/1338
(09/12/2020) Ανάθεση υλοποίησης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017 και τέλους ανταπόδοσης.

Ν 4643/2019 αρθ.51
(03/12/2019) Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις.

Ν 4495/2017 αρθ.52-63
(03/11/2017) Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.


Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Ν 4759 (ΦΕΚ Α 245/2020) – άρθρα 50-62, 152 – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ν 4688 (ΦΕΚ Α 101/2020) – άρθρο 51 – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΥΠΑΤΕ

Ν 4685 (ΦΕΚ Α 92/2020) – άρθρο 89 ΣΔΑ, άρθρο 99 παρ. 14-15 ΟΑ κατηγ. 1, 2

ΥΑ (ΦΕΚ Β 1843/2020) 13-5-2020 Mικρή κλίμακα

ΠΝΠ 30-03-2020 Παρατάσεις λόγω COVID-19

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ

      2019-05-24 N4613 αρθ 14-19 Ο.Α. ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ

      2018-12-12 ΔΑΕΦΚ 14531 Σ.Σ. ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ

      2018-12-03 N4579 αρθ 25 ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ

      2018-11-27 N4576 αρθ 5 ΔΑΣΙΚΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ

      2018-08-08 ΔΑΕΦΚ 8706 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΚΑ (10/06/2019 ) – ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

ΥΑ (ΦΕΚ Β 1049/2019) – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

N 4602 (ΦΕΚ Α 45/2019) άρθρο 65 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

N 4585 (ΦΕΚ Α 216/2018) – άρθρο 13 – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΥΑ (ΦΕΚ Β 5716/2018) – ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΥΑ (ΦΕΚ Β 4747/2018) – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΑ (ΦΕΚ Β 4520/2018) – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΕΔΜΚ

ΥΑ (ΦΕΚ Β 3136/2018) – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

N 4546 (ΦΕΚ Α 101/2018) – άρθρο 34 παρ 18-24 – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ν 4495 (ΦΕΚ Α 167/2017) – άρθρα 28-43

Ν 4030 (ΦΕΚ Α 249/2011) – άρθρα 1-9


Εξοικονομώ - Αυτονομώ (Οδηγός & Παραρτήματα)

Οδηγός Προγράμματος Εξοικονομώ - Αυτονομώ

 

Παραρτήματα Οδηγού

Παράρτημα Ι: Λίστα Δικαιολογητικών Υποβολής Αίτησης

Παράρτημα ΙΙ: Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης (.doc)

Παράρτημα ΙΙΙ: Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (.doc)

Παράρτημα IV: Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει προσφορών ανά διαμέρισμα πολυκατοικίας

Παράρτημα V - A: Δήλωση Ωφελούμενου Οριστικής Υποβολής Αίτησης

Παράρτημα V - B: Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Οριστικής Υποβολής Αίτησης

Παράρτημα V - Γ: Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής

Παράρτημα VΙ: Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου (.doc)

Παράρτημα VII: Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα πολυκατοικίας

Παράρτημα VIIΙ - Α: YΔ αναδόχου έργου (.doc)

Παράρτημα VIIΙ - Β: YΔ προμηθευτή υλικών (.doc)

Παράρτημα VIIΙ - Γ: Κοινή YΔ προμηθευτή – αναδόχου (.doc)

Παράρτημα IX: Υπεύθυνη Δήλωση χρήσης ακινήτου σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης (.doc)

Παράρτημα X: Δήλωση Πιστοποίησης για την Ολοκλήρωση του Έργου - Λίστα Δικαιολογητικών Ολοκλήρωσης Αίτησης - Υποβολής Δαπανών

Παράρτημα XΙ: Υπεύθυνη Δήλωση για ενισχύσεις βάσει καθεστώτος de minimis (.doc)

Παράρτημα XΙΙ: Διαδικασία Υποβολής Αίτησης, Έκδοσης Απόφασης Υπαγωγής, Ολοκλήρωσης Παρεμβάσεων, Καταβολής Κινήτρων

Παράρτημα ΧΙΙΙ: Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

Παράρτημα ΧΙV: Δικτυακοί Τόποι Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

 


ΤΟΤΕΕ Κ.Εν.Α.Κ.

Οι νέες εκδόσεις των Τεχνικών Οδηγιών που ισχύουν μετά και την τελευταία απόφαση έγκρισης, διατίθεται δωρεάν από το ΤΕΕ και παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα :

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017
 
Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσηςΦΕΚ Β' 4003/17-11-2017Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
 
ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017
 
Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίωνΦΕΚ Β' 4003/17-11-2017
 
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
 
ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010
 
Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχώνΦΕΚ Β' 2945/23-10-2014
 
Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ
 
ΤΟΤΕΕ 20701-4/2017
 
Οδηγίες και έντυπα εκθέσεων ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμούΦΕΚ Β' 4003/17-11-2017
 
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
 
ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017
 
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε ΚτήριαΦΕΚ Β' 4003/17-11-2017
 
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
 

Πυρασφάλεια

Νέα ηλεκτρονική έκδοση της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας από το Πυροσβεστικό Σώμα εδώ.