Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 από τις 15:00 έως και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 στις 06:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετάπτωσης από την παλιά στην νέα αναβαθμισμένη πληροφοριακή υποδομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ όπως είναι οι Δηλώσεις Αυθαιρέτων, το Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Άδειων, οι Ελεγκτές Δόμησης, η Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων, η Διαχείριση Λογαριασμών tee.gr και teemail.gr.