Με το σκεπτικό ότι δεν προλαβαίνουν οι ιδιοκτήτες τους να εκδώσουν οικοδομική άδεια μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου, όταν εκπνέει η προθεσμία.

To Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος ετοιμάζει λύση για τα οικόπεδα εκτός σχεδίου δόμησης τα οποία όμως έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δεν προλαβαίνουν οι ιδιοκτήτες τους να εκδώσουν οικοδομική άδεια μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου, που εκπνέει η σχετική προθεσμία.

Το καυτό ζήτημα για χιλιάδες φυσικά και νομικά πρόσωπα βρίσκεται στα χέρια του υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, ο οποίος προετοιμάζει τη λύση χωρίς να απαιτείται η παράταση της προθεσμίας.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες έκδοσης οικοδομικών αδειών εκτιμάται ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα σχετικά αιτήματα τα οποία καταθέτουν οι μηχανικοί και τα αντίστοιχα γραφεία.

Οι κατηγορίες των οικοπέδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ρύθμιση αφορά τα οικόπεδα 750 τετραγωνικών μέτρων πριν από το Νοέμβριο του 1962, οικόπεδο 1200 τ.μ. πριν από τον Σεπτέμβριο του 1964 και οικόπεδα δύο στρεμμάτων πριν από το 1977.

Αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι να είναι «πρόσωπο» σε δημοτικό , επαρχιακό και εθνικό δρόμο.

Τι λέει ο νόμος
«Με τον Ν.4759/2020, τροποποιήθηκαν οι όροι δόμησης για την εκτός σχεδίου δόμηση και καθορίστηκαν μεταβατικές διατάξεις έως την κατάργηση της δυνατότητας οικοδόμησης σε συγκεκριμένες ιδιοκτησίες με εμβαδόν μικρότερο των 4 στρεμμάτων. Δόθηκε μεταβατική περίοδος 2 ετών για την ισχύ των παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου δόμηση για μικρά οικόπεδα. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου θα επιτρέπεται η δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές μόνο με ελάχιστη αρτιότητα 4 στρεμμάτων.

Επομένως, μετά τις 9 Δεκεμβρίου 2022 καταργείται οριστικά η δυνατότητα της κατά παρέκκλισης δόμησης γηπέδων στις εκτός σχεδίου περιοχές όλης της χώρας. Θα έχουν το δικαίωμα να χτίσουν, μόνον όσοι ιδιοκτήτες εκδώσουν προέγκριση οικοδομικής αδείας πριν τη λήξη της προθεσμίας και για όσο διάστημα ισχύει η οικοδομική τους άδεια.

Αυτό σημαίνει ότι με την λήξη της παραπάνω ημερομηνίας, όλες σχεδόν οι ιδιοκτησίες με επιφάνεια μικρότερη των 4 στρεμμάτων θα έχαναν οριστικά τη δυνατότητα δόμησης και άρα τα ακίνητά τους θα απαξιώνονταν.

ΠΗΓΗ