Στο τέλος του έτους ξεκινάει το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για 20.000 νέους από 18 έως 39 ετών, προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική της κοινωνικής στέγασης, που ανακοινώθηκε χθες. Στηρίζεται, δε, σε δύο πυλώνες: την ενεργειακή αναβάθμιση και την ανακαίνιση παλαιών κτηρίων.

Για τον πρώτο πυλώνα, την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, ανώτατος προϋπολογισμός είναι 25.000 ευρώ με επιδότηση 50%-90%, ανάλογα με το εισόδημα του δικαιούχου, ενώ για την ολοκλήρωση των εργασιών μπορεί να ληφθεί άτοκο δάνειο.

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής κλάσης του σπιτιού, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, εξωτερική θερμομόνωση, νέα συστήματα θέρμανσης – ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης, συσκευές smart home και οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. Για την υλοποίηση των εργασιών αυτών, οι νέοι μπορούν να λάβουν άτοκο δάνειο. Προϋποθέσεις για τη λήψη της επιδότησης είναι το ατομικό/οικογενειακό εισόδημα να είναι έως 50.000 ευρώ, το ακίνητο να είναι πατρογονική κατοικία που έχει μεταβιβαστεί, να είναι ιδιόκτητο ή ιδιοκατοικούμενο και ο νέος να έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

Ο δεύτερος πυλώνας, που αφορά την ανακαίνιση, περιλαμβάνει παρεμβάσεις προϋπολογισμού έως και 10.000 ευρώ προκειμένου ο νέος ηλικίας έως 39 ετών να προχωρήσει σε ανακαίνιση χώρων μπάνιου και ειδών υγιεινής, ανακαίνιση χώρων κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου ή αντικατάσταση και επισκευές ηλεκτρολογικών ή υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.ά., αλλά και αγορά οικιακών συσκευών, όπως ψυγείο ή κουζίνα υψηλής ενεργειακής κλάσης. Η επιδότηση σε αυτή την περίπτωση είναι οριζόντια με ποσοστό 30%. Και όσον αφορά τον δεύτερο αυτόν πυλώνα υπάρχει πρόβλεψη για δάνειο έως 7.000 ευρώ, το οποίο θα είναι χαμηλότοκο. Για τις παρεμβάσεις ανακαίνισης, προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο υποπρόγραμμα είναι το ατομικό/οικογενειακό εισόδημα να είναι έως 20.000 ευρώ, το ακίνητο να είναι είτε πατρογονική κατοικία που έχει μεταβιβαστεί είτε να είναι ιδιόκτητο ή ιδιοκατοικούμενο και ο νέος ωφελούμενους να έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

Σε κάθε περίπτωση το ακίνητο πρέπει να υφίσταται νόμιμα, να χρησιμοποιείται ήδη ή να πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

ΠΗΓΗ