Αύξηση κατά 11,4% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον Μάιο έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σε μηνιαία βάση ο δείκτης αυξήθηκε κατά 1,1%.

Ενδεικτική της εκτίναξης του κόστους είναι η διαφορά των αντίστοιχων περσινών δεικτών: τον Μάιο του 2021 η ετήσια αύξηση του δείκτη ήταν 3% και η μηνιαία 0,7%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2021 – Μαΐου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2020 – Μαΐου 2021, παρουσίασε αύξηση 7,3%, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών

Οι κυριότερες μεταβολές μεταξύ των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών και μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια κατά 80,1% και το πετρέλαιο κίνησης  κατά 37,6%. Ακολουθούν τα τούβλα με ποσοστό ετήσιας αύξησης 21,7% και ο σίδηρος οπλισμού με 18,6%.

Μηνιαίες μεταβολές

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Μάιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 1,1% κυρίως λόγω της αύξησης των πλακιδίων κατά 2,8% και των τούβλων κατά 2,1%. Αντίθετα από την ετήσια μεταβολή, στη μηνιαία σύγκριση η ηλεκτρική ενέργεια εμφανίζει μείωση κατά 4,6%.

ΠΗΓΗ