ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τον Γενικό Γραμματέα Δασών 

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών Κατατέθηκαν οι Προτάσεις του Επιμελητηρίου

 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, με πρωτοβουλία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., συνάντηση εκπροσώπων του Επιμελητηρίου με το Γενικό Γραμματέα Δασών κ. Κωνσταντίνο Αραβώση. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κ.κ Σπυρίδων Μάμαλης Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Αλέξανδρος Ρήγας Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Νικόλαος Μπόκαρης μέλος Δ.Σ (δασολόγοι). 

Στη συζήτηση τέθηκαν οι εκκρεμότητες που αφορούν στη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι εκπρόσωποι του ΓΕΩΤ.Ε.Ε επανέλαβαν την πάγια θέση του Επιμελητηρίου για καθετοποιημένες, σύγχρονες και αποτελεσματικές Δασικές Υπηρεσίες και ζήτησαν τη λήψη μέτρων για την ουσιαστική στήριξη της λειτουργίας των Δασικών Υπηρεσιών σε αυτό το μεταβατικό στάδιο. 

Πιο συγκεκριμένα, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θεωρεί ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρέπει: 

1. Να προτείνει νομοθετική ρύθμιση προκειμένου, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων, με απευθείας αίτησή τους, να μεταταχθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπάλληλοι των Κλάδων ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού καθώς και ΠΕ Γεωτεχνικών και ΤΕ Δασοπονίας που συνεχίζουν να υπηρετούν σήμερα στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. 

2. Να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων Υποστηρικτικής Λειτουργίας των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών (που έχουν ιδιαίτερα αυξημένες αρμοδιότητες οικονομικής και διοικητικής φύσης) και η επαρκής στελέχωσή τους με διοικητικό προσωπικό. Αν δεν εξασφαλιστούν τα παραπάνω, τότε μια πολύ σημαντική για τα δάση μεταρρύθμιση κινδυνεύει να αποτύχει. 

3. Να επανεξεταστεί, στο πλαίσιο του νέου οργανισμού, η δημιουργία Διευθύνσεων διοικητικού οικονομικού που θα εξυπηρετούν τις δασικές Υπηρεσίες

4. Να προωθηθούν άμεσα οι προσλήψεις μονίμου επιστημονικού προσωπικού (Δασολόγων & Δασοπόνων) που έχουν αναγγελθεί από την Κυβέρνηση αλλά δεν έχει προχωρήσει ακόμη η διαδικασία προκήρυξης των θέσεών τους από το ΑΣΕΠ.

 5. Να προχωρήσει η πρόσληψη κοινωνικά ωφελούμενων στις Δασικές Υπηρεσίες που, παρά την εξαγγελία και την υπάρχουσα δέσμευση,δεν έχει προχωρήσει . 

6. Να εκδοθούν άμεσα οι αποφάσεις για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους προϊσταμένους των Δασικών Υπηρεσιών, προκειμένου αυτές να λειτουργούν απρόσκοπτα κατ’ αυτή τη μεταβατική περίοδο, η οποία στην παρούσα συγκυρία συμπίπτει με την αντιπυρική περίοδο και την ανάγκη ολοκλήρωσης των σχεδιασμών πρόληψης των πυρκαγιών.

Από το

 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ