Συνημμένα θα βρείτε τo με ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/64329/2257/22.06.2022 έγγραφο του ΥΠΕΝ με θέμα: “ Σχετικά με δικαίωμα υπογραφής αρχιτεκτονικών μελετών εντός προστατευόμενων περιοχών”.

 

Συγκεκριμένα το έγγραφο που κοινοποίησε το ΥΠΕΝ επισημαίνει “πως ο αρχιτέκτονας μηχανικός είναι ο μόνος αρμόδιος για την εκπόνηση και σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών αφ’ ενός σε κτίρια, κατασκευές ή έργα που ανεγείρονται ή εκτελούνται σε προστατευόμενα σύνολα, περιοχές προστασίας όπως σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και για κηρυγμένα διατηρητέα κτήρια ή νεότερα μνημεία και αφ’ ετέρου διαμορφώσεων κοινόχρηστων χώρων οικιστικών συνόλων όταν πρόκειται για παραδοσιακούς οικισμούς, κηρυγμένους διατηρητέους χώρους ή ιστορικά κέντρα πόλεων. ”

 

Αναλυτικά το έγγραφο ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ