Δελτίο Τύπου

Τα επόµενα χρόνια ο τεχνικός κλάδος θα τρέχει «µε χίλια»

Στην αφετηρία µίας έντονα δημιουργικής αλλά και γεμάτης προκλήσεις περιόδου βρίσκονται χιλιάδες πολιτικοί µηχανικοί και οι εργοληπτικές εταιρείες στη χώρα µας.

Η υλοποίηση µίας σειράς µεγάλων έργων που είτε συσχετίζονται µε την αντιµετώπισητης κλιµατικής αλλαγής βάσει των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε αφορούν σημαντικά νομοθετήματα της κυβέρνησης όπως το Πρόγραµµα «Εξοικονοµώ», ο κλιµατικός νόµος και η λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Υποδοµών µαζί µε τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, αναµένεται ότι αφενός θα συµβάλλουν στη διόρθωση χρόνιων παθογενειών στην ανθεκτικότητα και την καταγραφή των υποδοµών στη χώρα µας, αφετέρου θα δηµιουργήσουν προοπτικές ανάπτυξης στον τεχνικό κλάδο και το σύνολο της οικονοµίας.

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος κ. Γιώργος Στασινός ανοίγει στο Epsilon7 τη βεντάλια όλων των µεγάλων θεµάτων στα οποία όπως λέει ο ρόλος του τεχνικού κόσµου θα είναι πρωταγωνιστικός τα επόµενα χρόνια. Με δεδοµένη τη χρηµατοδοτική ροή των κονδυλίων του Ε.Σ.Π.Α. και του Ταµείου Ανάκαµψης δηλώνει αισιόδοξος ότι «είναι τόσες πολλές οι δουλειές που θα έχουν οι µηχανικοί αλλά και ολόκληρος ο τεχνικός κόσµος τα επόµενα χρόνια που θα τρέχουµε µε χίλια». Παράλληλα όµως δεν παραλείπει να εφιστήσει στην Πολιτεία την προσοχή για τον κίνδυνο καθυστερήσεων στην υλοποίηση των έργων καθώς «στους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα µέσα σε 5-6 χρόνια, σήµερα 6 χρόνια είναι το κάτω όριο για σοβαρούς διαγωνισµούς έργων… Δεν θα προλάβουµε…»

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. χαρακτηρίζει σηµαντική τη θεσµοθέτηση της υποχρέωσης του κράτους για εκτίµηση των κλιµατικών επιπτώσεων και ζητά προσαρµογή του κλιµατικού νόµου στις προβλέψεις του Fit for 55 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτηρίζει ως «επανάσταση» την εφαρµογή των τεχνολογιών της 4ης βιοµηχανικής επανάστασης στο σύνολο της οικονοµίας και µιλά για «τη χρήση του Building Information Model, µε καλύτερα νέα υλικά, που µας δίνει η νανοτεχνολογία, µε καλύτερα δεδοµένα, που µας τροφοδοτούν οι αισθητήρες και το διαδίκτυο των πραγµάτων».

Για την αναστροφή του brain drain σε brain gain στον τεχνικό κλάδο επισηµαίνει την ανάγκη αύξησης των µισθών στην Ελλάδα στέλνοντας µήνυµα προς όλους πως «για να βγάλεις λεφτά, πρέπει να βάλεις λεφτά».

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ο νέος κλιµατικός νόµος. Συµφωνεί το Τ.Ε.Ε. µε τους στόχους που τέθηκαν, αφενός γενικά για τη µείωση του ενεργειακού αποτυπώµατος της χώρας, αφετέρου για τα υπάρχοντα και τα νέα κτίρια; Είναι συµβατές οι προβλέψεις του νόµου µε το νέο Πρόγραµµα «Εξοικονοµώ»;;

Ο κλιµατικός νόµος, που η χώρα για πρώτη φορά θα αποκτήσει, είναι ένα σηµαντικό θεσµικό βήµα. Οφείλουµε όλοι να συµβάλλουµε στο να µπορέσει η χώρα να προσαρµοστεί µια ώρα αρχύτερα στις προκλήσεις που δηµιουργεί η κλιµατική αλλαγή.

Ωστόσο, όπως έχω τονίσει πολλές φορές, η κλιµατική αλλαγή δεν είναι γραµµική και δεν επηρεάζει µόνο τους τοµείς που εύκολα καταναλώνονται από την επικαιρότητα… Και ο µετριασµός των επιπτώσεών της δεν αφορά µόνο τη µείωση των ρύπων, αφορά και την κυκλική οικονοµία και τη συνολική αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου. Αλλά αυτοί είναι στόχοι για αυτά που θα γίνουν στο µέλλον. Διότι την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής πρέπει να την κάνουµε και στο παρόν και στο άµεσο µέλλον, όχι σε βάθος χρόνου µόνο. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να επενδύσουµε στην Ανθεκτικότητα. Αντιλαµβάνοµαι γιατί τον ονοµάζουµε κλιµατικό νόµο, όµως χρειάζεται να προστεθεί ο άξονας της θωράκισης των υπαρχόντων υποδοµών, κτιρίων, επιχειρήσεων, φορέων από τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και από γενικότερες φυσικές καταστροφές. Αυτή είναι η έννοια της Ανθεκτικότητας και πρέπει πολύ σοβαρά να ασχοληθούµε άµεσα.

Αυτό που ίσως δεν έχουν αντιληφθεί πολλοί – και βοηθά ότι το ΥΠ.ΕΝ. αποφάσισε εντέλει να παρατείνει τη διαβούλευση επί του νοµοσχεδίου – είναι ότι ο συγκεκριµένος νόµος, όπως έχει παρουσιαστεί, προσοµοιάζει περισσότερο σε στρατηγικό κείµενο.  Και καλά κάνει. Φυσικά περιλαµβάνει κατευθύνσεις και µέτρα. Σηµαντικά. Θα έλεγα περισσότερο για άλλους τοµείς παρά για τον κτιριακό τοµέα που ήδη έχει ειδική νοµοθεσία και θα έρθει σύντοµα και άλλη. Θα χρειαστούν όµως εξειδικεύσεις, αλλαγές σε άλλες νόµους, εφαρµοστικές αποφάσεις, διευκρινίσεις και τόσα άλλα. Ίσως πιο σηµαντική από τα σηµεία που αναφέρετε να είναι η πρόβλεψη για την εκτίµηση των κλιµατικών επιπτώσεων ως υποχρέωση του κράτους και της διοίκησης. Θέλουµε να δούµε πως θα υλοποιηθεί αυτό και το Τ.Ε.Ε. θα συµβάλει. Προσθέτει σοβαρό βάρος στη διαδικασία θεσµοθέτησης, νοµοθέτησης κ.λπ. αλλά είναι κρίσιµο. Ελπίζω να µην µπει στο περιθώριο λόγω του χρόνου που θα απαιτείται για να γίνει σοβαρή εκτίµηση….

Τώρα, όσον αφορά τον κτιριακό τοµέα και επιµέρους στόχους που µπαίνουν γενικότερα…. Πράγµατι, ο  νόµος ετοιµάστηκε πριν παρουσιαστούν οι τελευταίες προτάσεις της Κοµισιόν για το πακέτο Fit For 55 που έχει πολύ πιο φιλόδοξους στόχους. Πιστεύω ότι και από την κυβέρνηση µετά τη διαβούλευση και στη Βουλή θα γίνουν οι κατάλληλες προσαρµογές. Άλλωστε τα κύρια κόµµατα της Βουλής συµφωνούν στην αναγκαιότητα ενός κλιµατικού νόµου, προφανώς µε διαφορές στο περιεχόµενο. Θα συµβάλλουµε και εµείς µε προτάσεις.

Από εκεί και πέρα, ο κλιµατικός νόµος θα είναι, στο µέλλον, ένα στρατηγικό κείµενο. Η χώρα όµως ήδη έχει στρατηγικά κείµενα ειδικά για τα κτίρια και το δοµηµένο περιβάλλον. Είναι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα (που και ο νόµος αναγνωρίζει ως θεµελιώδες κείµενο), τον εθνικό σχεδιασµό ανακαίνισης κτιρίων, το Εθνικό Σχέδιο Υποδοµών και πολλά επιµέρους: για την ηλεκτροκίνηση, για τις µεταφορές, για τη βιοποικιλότητα, για τα απόβλητα κ.λπ.. Τα στρατηγικά κείµενα αυτά πρέπει να συµβαδίζουν. Όταν αλλάζει, λόγω εξελίξεων ή επιλογών, το ένα, επηρεάζεται το άλλο. Δεν είναι απλή άσκηση. Στην πραγµατικότητα είναι ένας συνεχής αγώνας που δεν βλέπει εύκολα το φως της δηµοσιότητας. Αλλά είναι σηµαντικός.

Για να έρθω στο Εξοικονοµώ που ρωτάτε, θέλω να είµαι κατηγορηµατικός: η Ελλάδα βιάζεται. Είναι τόσο παλιό το κτιριακό απόθεµα της χώρας, τόσο µεγάλες οι ανάγκες ανακαίνισης κτιρίων που δεν µπορούµε να περιµένουµε νέους νόµους ή νέες οδηγίες για να προχωρήσουµε. Ακόµη και αν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, κέρδος θα είναι αν µέχρι να ψηφιστεί και εφαρµοστεί ο νέος νόµος τρέξει και ολοκληρωθεί ένας κύκλος του Εξοικονοµώ. Και αυτό το Εξοικονοµώ, µε τη συµβολή του Τ.Ε.Ε., θα είναι πιστεύω πιο δίκαιο, πιο οργανωµένο, πιο ευέλικτο, πιο ουσιαστικό από κάθε άλλο.

Η λεγόµενη πράσινη µετάβαση µαζί µε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό είναι το µεγάλο διπλό στοίχηµα της οικονοµίας, τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Στον τοµέα των υποδοµών της χώρας, θεωρείτε ότι έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες κυβερνητικές πρωτοβουλίες; Τι προσδοκά ο τεχνικός κόσµος από το Ταµείο Ανάκαµψης και το νέο Ε.Σ.Π.Α. σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις;

Ο τεχνικός κόσµος συµβαδίζει στη χώρα µας µε την ανάπτυξη. Είναι αλληλένδετοι, ο ένας δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς τον άλλο και όταν ο ένας χωλαίνει, κουτσαίνει και ο άλλος. Το βιώσαµε και νοµίζω το έµαθαν όλοι µε την υπερδεκαετή κρίση. Οι προκλήσεις (για τη χώρα µας και οικονοµικές) της πράσινης µετάβασης και του ψηφιακού µετασχηµατισµού ήταν µπροστά µας εδώ και χρόνια. Η πανδηµία όµως βοήθησε την πολιτική να αντιληφθεί την ανάγκη για άµεσης απόδοσης δηµόσιες επενδύσεις και χρηµατοδοτήσεις µε έµφαση στον ιδιωτικό τοµέα και τις υποδοµές. Έτσι φτάσαµε στο Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας – µη ξεχνάµε το δεύτερο συνθετικό – και τη σύνδεσή του µε το λεγόµενο στη χώρα µας Ε.Σ.Π.Α.. Προφανώς και περιµένουµε πολλά. Δουλεύουµε όµως για αυτά. Και ήδη παράγουµε αποτελέσµατα. Ελπίζω ειλικρινά να µπορέσει η χώρα να απορροφήσει µε έργα και επενδύσεις αυτό το µοναδικό χρηµατοδοτικό πλαίσιο γιατί τέτοια ευκαιρία στο µέλλον είναι δύσκολο να ξαναϋπάρξει…

 

για τη συνέχεια του άρθρου πατήστε ΕΔΩ

 

ΠΗΓΗ