Η ηλεκτρονική τιμολόγηση η οποία έχει απασχολήσει για πολύ καιρό τώρα την ΑΑΔΕ και τις επιχειρήσεις ως προς τη  μορφή και την τελική εφαρμογή της φαίνεται να μπαίνει σε μία κανονικότητα και μία υποχρεωτικότητα. 

 

Από 1.1.2021 ξεκίνησε η υποχρεωτική καταχώρηση των παραστατικών εσόδων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyData που δημιούργησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η υποχρεωτικότητα ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις καθώς και για όσους αμείβονται με μπλοκάκι. 

Αναφορικά με την πρώτη υποχρεωτική εφαρμογή, τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδοθεί μέχρι και την 1.1.2021, θα πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα μέχρι την 31.3.2022. 

Η εν λόγω υποχρέωση συνδέεται και με την υποχρεωτική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την εφορία για όλες τις επιχειρήσεις. 

Οι "τυχεροί" της υπόθεσης φαίνεται να είναι οι πρατηριούχοι καυσίμων, καθώς για αυτούς η διαβίβαση των παραστατικών θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2022. 

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, πρόθεση του Υπουργείου είναι να μην προβεί στην επιβολή προστίμων για το 2021. Στην παρούσα φάση στόχος της ΑΑΔΕ είναι η ομαλή λειτουργία της εφαρμογής και η αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύψουν μετά από την πλήρη μετάβαση του συνόλου των επιχειρήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον. 

Η διοίκηση του Υπουργείου, αντιλαμβανόμενη την μεγάλη αλλαγή, η οποία συνοδεύεται και από μεγάλο κόστος για τις επιχειρήσεις, έχει θεσμοθετήσει κίνητρα για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων. 

Τα βασικότερα είναι τα εξής:

* Μείωση της παραγραφής στα 3 έτη από 5 για τον εκδότη του τιμολογίου και στα 4 για τον λήπτη ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου.

Συγκεκριμένα:

Το 2020 παραγράφεται 31/12/2024, το 2021 παραγράφεται 31/12/2025 και το 2022 παραγράφεται 31/12/2026.

* Μείωση του χρόνου εξέτασης του αιτήματος επιστροφής φόρου από 90 μέρες σε 45 για τα έτη που εφαρμόζεται ηλεκτρονική τιμολόγηση.

* Αυξημένη κατά 100% απόσβεση της αρχικής δαπάνης για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, κατά το έτος πραγματοποίησής της, ως αντιστάθμισμα του κόστους χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

* Υπερέκπτωση κατά 100% της αξίας των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών παρόχου.

Η εφαρμογή του MyData θεωρείται, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΑΑΔΕ ότι είναι επωφελής για τις επιχειρήσεις γιατί ψηφιοποιεί και απλοποιεί την καθημερινότητά τους, ενώ το όφελος για το δημόσιο είναι ότι έχει σε πραγματικό χρόνο την εικόνα της αγοράς, η έννοια των πλαστών τιμολογίων είναι παρελθόν και είναι δυνατόν μέσα από το σύνολο των παραστατικών που εγγράφονται στο MyDATA να προκύπτει ποια είναι η πραγματική εικόνα των επιχειρήσεων, ποιες είναι εύλογες δαπάνες, ώστε να γίνονται πολύ πιο στοχευμένοι έλεγχοι. Αναμένεται μείωση της γραφειοκρατίας και της φοροδιαφυγής, ενώ σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή, το επόμενο βήμα για τις επιχειρήσεις θα είναι η οριστική απαλλαγή από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, η προσυμπλήρωση δηλώσεων μέσα από τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων και η διευκόλυνση των επιστροφών. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν πλήρη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και ταχεία επίλυση των πρακτικών ζητημάτων που έχουν ήδη ανακύψει από την οληγόμηνη εφαρμογή. 

Η αγορά αλλά και το Υπουργείο αναμένουν τα αποτελέσματα και αυτού του εγχειρήματος.

Της Μάρθας Παπασωτηρίου

* Η κα Μάρθα Παπασωτηρίου είναι Partner / Head of Tax, Lawyer στην Andersen Tax, Greece.

 

ΠΗΓΗ