Τη λειτουργία πανεπιστημιακής σχολής ή επιστημονικού κέντρου επιμόρφωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ικαρία, πρότεινε κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου της περιφέρειας βορείου αιγαίου στη Μυτιλήνη, για θέματα του πανεπιστημίου Αιγαίου, ο εκπρόσωπος της περιφερειακής ενότητας Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Κουλουλίας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η πρόταση του Νίκου Κουλουλία στηρίχθηκε στο γεγονός ότι η Ικαρία είναι η μοναδική περιοχή της Ελλάδος και από πολλές χώρες του εξωτερικού που διαθέτει συνδυασμό πολλών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που δυστυχώς παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Μεταξύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ικαρίας συμπεριλαμβάνονται το αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό που βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής, η αιολική, φωτοβολταΐκή, γεωθερμική ενέργεια από τις θερμές πηγές κ.α.

Το κόστος της λειτουργίας της σχολής θα είναι ελάχιστο γιατί μπορεί να στεγαστεί σε σχολεία που δεν λειτουργούν, ενώ τα δημοσιονομικά οφέλη από την προτεινόμενη σχολή θα είναι πολύ μεγάλα από την εισαγωγή συναλλάγματος των σπουδαστών χωρών του εξωτερικού που θα προσέρχονται σε αυτήν, λόγω της μοναδικότητας της για απόκτηση τεχνογνωσίας.

Επιμέλεια: Σωτήρης Σκουλούδης