Δύο έργα παραγωγής ενέργειας με ηλιοθερμική τεχνολογία, στην Κρήτη και τη Φλώρινα, αποφάσισε να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος NER300 που υποστηρίζει συνολικά 23 καινοτόμα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ, οι δύο προτάσεις θα επιχορηγηθούν με 86,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο περίπου 7% του συνόλου του προγράμματος. «Η ένταξη δυο ελληνικών έργων μεταξύ των 23 που χρηματοδοτεί τελικά το πρόγραμμα NER300, από τις 78 συνολικά προτάσεις που υποβλήθηκαν, αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα» τονίζει το υπουργείο.
 
Τα Ελληνικά έργα που εντάχτηκαν στο πρόγραμμα είναι:
 
 - CSP MINOS: Έργο ηλιοθερμικής τεχνολογίας πύργου, στην νοτιανατολική Κρήτη, μεγέθους 50MWe, από την εταιρία NUR-MOH A.E. Το έργο θα ωφελήσει ουσιαστικά την ενεργειακή αυτάρκεια της Κρήτης, με τεχνολογία η οποία χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια για να προσφέρει εγγυημένη ηλεκτρική ενέργεια, σε κόστος ανταγωνιστικό με τα ορυκτά καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε 42 εκατ. ευρώ.
- CSP Maximus: Έργο ηλιοθερμικής τεχνολογίας τύπου Stirling στον νομό Φλώρινας, συνολικού μεγέθους 75,3 MWe, από την εταιρεία A.N. MAXIMUS SOLAR THERMAL LTD. 
 
Το έργο θα είναι το πρώτο και μεγαλύτερο του είδους σε παγκόσμιο επίπεδο, με εκμετάλλευση της τεχνολογίας DishStirling. Θα αποτελείται από 37 υποέργα τα οποία θα έχουν κοινό σημείο σύνδεσης με το δίκτυο. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε 44,5 εκατ. ευρώ.
πηγή michanikos-online