Εκκινούν σήμερα οι κληρώσεις των Ελεγκτών Προσβασιμότητας προκειμένου να διενεργήσουν τον έλεγχο των κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος, τα οποία έχουν καταχωριστεί στην πλατφόρμα καταγραφής από τις στεγαζόμενες Υπηρεσίες. Η επιλογή των κτηρίων έχει ξεκινήσει από 09/05/2023 και υλοποιείται σταδιακά, όπως ορίζει η παράγραφος 5 του άρθρου 3 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/121514/1435 (B’ 6010/25.11.2022). Τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των Υπηρεσιών ενημερώνονται μέσω e–mail για την επιλογή εκάστοτε κτηρίου, ώστε να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα σχέδια και να συνδράμουν στον έλεγχο.

Οι Ελεγκτές Προσβασιμότητας ενημερώνονται για την κλήρωσή τους μέσω e–mail, προκειμένου να αποδεχτούν τον ορισμό τους και να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία. Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 4 της ανωτέρω ΚΥΑ. Όλες οι ενέργειες του Ελεγκτή Προσβασιμότητας, από την αποδοχή του ορισμού του μέχρι τη συμπλήρωση του πορίσματος και την ολοκλήρωση του ελέγχου, υλοποιούνται από την εφαρμογή «Έλεγχοι Ελεγκτών Προσβασιμότητας».

Χρήσιμα Έντυπα – Σύνδεσμοι

Πόρισμα Ελεγκτών Προσβασιμότητας
Βασικά στοιχεία σχεδιασμού προσβάσιμων κτηρίων – 03/2023

Δείτε το σχετικό Εγχειρίδιο χρήσης.

 

ΠΗΓΗ