Λύση στο σημαντικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τις κληρονομιές ακινήτων σε περιοχές με κυρωμένους δασικούς χάρτες επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με διάταξη στο πολυνομοσχέδιο με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος» εξαιρεί τις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομιάς από την υποχρέωση επισύναψης δασικού πιστοποιητικού για τον δασικό ή μη χαρακτηρισμό του ακινήτου.

«Με το προτεινόμενο άρθρο εξαιρούνται ρητώς οι συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομιάς από το πεδίο εφαρμογής των πράξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), προκειμένου να μην απαιτείται η επισύναψη του προβλεπόμενου πιστοποιητικού, περί του δασικού χαρακτήρα της έκτασης, καθώς διαφοροποιούνται ουσιωδώς από τις δικαιοπραξίες εν ζωή, στις οποίες αναφέρεται η διάταξη» επισημαίνει χαρακτηριστικά η αιτιολογική έκθεση του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου.

Μέχρι σήμερα, μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων που πραγματοποιείται με δικαιοπραξία εν ζωή στις δασικές εν γένει εκτάσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στον χάρτη, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας διεύθυνσης δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή οι δηλώσεις αποδοχής κληρονομιάς.

Σημειώνεται ότι για εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στην ανάρτηση, για τις οποίες έχουν γίνει δεκτές αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων, αντί για το ανωτέρω πιστοποιητικό στο σχετικό συμβόλαιο προσαρτάται αντίγραφο της απόφασης αυτής με τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης και με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων ΕΓΣΑ, επί του οποίου ο συντάκτης βεβαιώνει ότι το ακίνητο είναι αυτό ως προς το οποίο έχουν γίνει δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις. Στο νέο σχέδιο νόμου έχει συμπεριληφθεί και μια σειρά από διατάξεις που αφορούν την εξέταση αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας.

ΠΗΓΗ