“Εξοικονομώ”: Αρχίζουν οι έλεγχοι για τις πληρωμές – Οδηγίες ΥΠΕΝ

Posted in Blog

Αρχίζουν οι έλεγχοι ως προς την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών για τις συνολικά 39.793 αιτήσεις που είναι σε καθεστώς οριστικής υπαγωγής στο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ».


Προβλέπεται να γίνουν αυστηροί έλεγχοι σε όλα τα στοιχεία, που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στην τελική φάση, σύμφωνα με τις προσταγές του προγράμματος για να εγκριθούν οι πληρωμές.
Το ΥΠΕΝ εξέδωσε νέες οδηγίες για περιπτώσεις λανθασμένων καταχωρήσεων στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα, ενώ γίνεται γνωστό ότι μέχρι τώρα όλες οι αιτήσεις έχουν ελεγχθεί μόνον ως προς την αριθμητική τους πληρότητα.
Οι λανθασμένες καταχωρήσεις στοιχείων και δικαιολογητικών εγκυμονούν τον κίνδυνο να μην πληρωθούν από το πρόγραμμα υλοποιημένες εργασίες ενεργειακής βελτίωσης σε κτίρια.

Ολοκλήρωση έργου

Σημειώνεται ότι όσον αφορά στην υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου, ότι:

Από την ημερομηνία της απόφασης υπαγωγής πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός διαστήματος εννέα μηνών και όχι μετά τις 16/06/2023:

 • Η υλοποίηση του συνόλου των επεμβάσεων,
 • Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση,
 • Η εξόφληση τυχόν μελετών ή /και συμβουλευτικών υπηρεσιών και
 • Η καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα της πρώτης δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.

Στη συνέχεια εντός δυο μηνών καταβάλλεται η επιχορήγηση και σε μία εβδομάδα γίνονται οι πληρωμές.

Στοιχεία
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του προγράμματος:

 • Οι υποβληθείσες αιτήσεις μέχρι 31.12.2018 (οι οριστικοποιημένες) είναι 46.837.
 • Το σύνολο υπαγωγών είναι 39.793.
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός παρεμβάσεων είναι 704 εκατ. ευρώ.
 • Το ποσό Δημόσιας Δαπάνης είναι : 438 εκατ. ευρώ,
 • Το πλήθος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 228.254.

Οδηγίες ΥΠΕΝ
Με τίτλο «Ορθή καταχώρηση παραστατικών-λοιπών εξόδων για την πιστοποίηση εργασιών» το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε τις παρακάτω οδηγίες:

Επειδή έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις λανθασμένων καταχωρήσεων στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα όταν η αίτηση βρίσκεται σε τρέχουσα κατάσταση «07. Υλοποίηση παρεμβάσεων», παρακαλούμε να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για την ορθή καταχώρηση στοιχείων στις 4 καρτέλες της ενότητας “Παραστατικά – Λοιπά έξοδα”.

Συγκεκριμένα, στην καρτέλα “Καταχώρηση Δαπανών” θα πρέπει να καταχωρούνται ορθά οι στήλες:

 Προμηθευτής  Στοιχεία Παραστατικού   Ποσότητα (m2/τεμάχια) Κατηγορία Δαπάνης   Κόστος (συμπεριλ. ΦΠΑ) 

 Θα πρέπει να επιλέγονται οι σωστοί προμηθευτές, να αναγράφονται τα ορθά στοιχεία παραστατικού, να επιλέγονται και να καταχωρούνται η σωστή ποσότητα και κατηγορία δαπάνης όπως αυτές ορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής, καθώς και να αναγράφεται ορθά το κόστος βάσει των παραστατικών που υποβάλλονται.

Επίσης:

-Η καταχώρηση μιας παρέμβασης δε μπορεί να περιλαμβάνει μόνο εργασία.

-Όταν υπάρχει δάνειο δεν καταχωρούνται οι προκαταβολές δανείου των προμηθευτών στην καρτέλα “Καταβληθέντα ίδια κεφάλαια”.

Αν γίνουν λανθασμένα κάποια από τα παραπάνω, είναι πιθανό αυτά να οδηγήσουν σε αύξηση του υπολογιζόμενου απαιτούμενου ποσού Ιδίων Κεφαλαίων και παράλληλα σε μείωση του υπολογιζόμενου Επιλέξιμου κόστους και του Ποσού επιχορήγησης.
Του Αργύρη Δεμερτζή


Διάδωσέ το

Ξεκινήστε με τον πιο εύκολο τρόπο από το κινητό σας

playbutton

 • 01 Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Ενεργειακή Επιθεώρηση
 • 02 Μάθετε την Ενεργειακή Κλάση της κατοικίας σας
 • 03 Υπολογίστε το κόστος Νομιμοποίησης Αυθαιρέτου
 • 04 Βρείτε τον κατάλληλο Μηχανικό που θα σας βοηθήσει
 • 05 Διαβάστε όλη την Νομοθεσία του Υπουργείου
 • 06 Μάθετε πληροφορίες για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ"

Βίντεο Επίδειξης