«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»: Πως διαμορφώνονται οδηγός και παραρτήματα μετά την τροποποιητική ΚΥΑ

Posted in Blog

Αλλαγές στον Οδηγό Εφαρμογής και τα Παραρτήματα του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ» επέφερε η Κοινή Υπουργική Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη (Α.Π. 175600/430/04.06.2018), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 2123/08.06.2018).

Δείτε τον ενημερωμένο Οδηγό Εφαρμογής και ένα προς ένα τα αναθεωρημένα σχετικά Παραρτήματα, όπως παρατίθενται στο πληροφοριακό σύστημα του νέου προγράμματος:

Οδηγός Εφαρμογής

Παραρτήματα Οδηγού

Παράρτημα Ι: Λίστα Δικαιολογητικών Υποβολής Αίτησης
Παράρτημα ΙΙ: Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης
Παράρτημα ΙΙΙ: Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (.pdf)
Παράρτημα ΙΙΙ: Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (.doc)
Παράρτημα IV: Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει προσφορών ανά διαμέρισμα πολυκατοικίας
Παράρτημα V - A: Δήλωση Ωφελούμενου Οριστικής Υποβολής Αίτησης
Παράρτημα V - B: Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Οριστικής Υποβολής Αίτησης
Παράρτημα V - Γ: Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής
Παράρτημα VΙ: Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου
Παράρτημα VII: Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα πολυκατοικίας
Παράρτημα VIIΙ - Α: YΔ αναδόχου έργου
Παράρτημα VIIΙ - Β: YΔ προμηθευτή υλικών
Παράρτημα VIIΙ - Γ: Κοινή YΔ προμηθευτή – αναδόχου
Παράρτημα IX: Υπεύθυνη Δήλωση χρήσης ακινήτου σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης (.pdf)
Παράρτημα IX: Υπεύθυνη Δήλωση χρήσης ακινήτου σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης (.doc)
Παράρτημα X: Δήλωση Πιστοποίησης για την Ολοκλήρωση του Έργου - Λίστα Δικαιολογητικών Ολοκλήρωσης Αίτησης - Υποβολής Δαπανών
Παράρτημα XΙ: Υπεύθυνη Δήλωση για ενισχύσεις βάσει καθεστώτος de minimis (.pdf)
Παράρτημα XΙ: Υπεύθυνη Δήλωση για ενισχύσεις βάσει καθεστώτος de minimis (.doc)
Παράρτημα XΙΙ: Διαδικασία Υποβολής Αίτησης, Έκδοσης Απόφασης Υπαγωγής, Ολοκλήρωσης Παρεμβάσεων, Καταβολής Κινήτρων
Παράρτημα ΧΙΙΙ: Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
Παράρτημα ΧΙV: Δικτυακοί Τόποι Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

πηγή

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε
με την 
MichanikosApps για να σας βοηθήσουμε.

Διάδωσέ το

Ξεκινήστε με τον πιο εύκολο τρόπο από το κινητό σας

playbutton

  • 01 Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Ενεργειακή Επιθεώρηση
  • 02 Μάθετε την Ενεργειακή Κλάση της κατοικίας σας
  • 03 Υπολογίστε το κόστος Νομιμοποίησης Αυθαιρέτου
  • 04 Βρείτε τον κατάλληλο Μηχανικό που θα σας βοηθήσει
  • 05 Διαβάστε όλη την Νομοθεσία του Υπουργείου
  • 06 Μάθετε πληροφορίες για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ"

Βίντεο Επίδειξης